ΑΘΗΝΑ:

Λευκοπλακία

Αρχική / Λευκοπλακία

Η λευκοπλακία είναι μία ΠΡΟκαρκινική οντότητα και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη του ασθενούς, με συχνή παρακολούθηση, βιοψία και ταυτοποίηση της μορφής της, καθώς και συμμόρφωση με τα μέτρα πρόληψης και της οδηγίες που θα δοθούν.

Θεωρείται η πιο συχνή προκαρκινική βλάβη στο στόμα (έως 95%) και επειδή ο ορισμός της ως «λευκή πλάκα» στα μάτια του μη-ειδικού, συμπεριλαμβάνει ποικίλες άλλες οντότητες (πχ έλκωση, μύκητα, τροφές!), ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η παρακολούθηση και θεραπεία σε κλινικά έμπειρο στοματολόγο.

Οι παράγοντες που προδιαθέτουν στη λευκοπλακία είναι το κάπνισμα (90%), η κατάχρηση αλκοόλ, η μόλυνση με ¨κακοήθη¨ στελέχη HPV τυποι 16-18, το ατροφικό επιθήλιο, χρόνιες λοιμώξεις πχ καντιντιάσεις κλπ.

Πώς θα αναγνωρίσουμε τη λευκοπλακία: όπως λέει και το όνομά της: πρώτα από όλα από το λευκό της χρώμα! Η υφή της βλάβης διαφέρει ανάλογα τις 3 μορφές ταξινόμησής της, δηλαδή την ομοιογενή, την κοκκιώδη και τη μυρμηκιώδη. Η ομοιογενής είναι η πιο συχνή, ενώ οι άλλες δύο έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξαλλαγής σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.

Για τη διαχείριση της λευκοπλακίας, απευθυνόμαστε μόνο σε έμπειρους κλινικούς στοματολόγους.

Start typing and press Enter to search